Skip to content
vecton trendy marketing automation 2021

Rok 2020 przyniósł ogromne zmiany w obszarach commerce i retailu. Pandemia zmusiła firmy do nagłego przeskoku w gospodarkę cyfrową, a odkładane na później usprawnienia w e-handlu stały się koniecznością. Zmieniły się nawyki i potrzeby konsumentów, firm, kontrahentów – i wygląda na to, że zostaną z nami na długo. Wzrost znaczenia kanałów online’owych sprawił, że automatyzacja marketingu oraz pokrewne mu dziedziny będą w nadchodzących latach jednym z ważniejszych tematów dla firm. Dlatego w Vecton dzielimy się prognozami na najbliższy rok. 

Trendy Marketing Automation 2021 to wgląd w zmiany towarzyszące rozwojowi technologii marketingowych m.in.: Customer Data & Experience Platform. W materiale zaznaczamy kierunki i obszary, które nabiorą szczególnego znaczenia. Hiperpersonalizacja, rozwiązania “no-code”, coraz większa powszechność AI czy machine learningu, przewaga jaką daje dbanie o bezpieczeństwo danych…to tylko niektóre z nich. Trendy w Marketing Automation dedykujemy zarówno osobom, które dopiero wdrażają automatyzację, tym, których firmy automatyzują procesy sprzedaży i marketingu, ale chcą wycisnąć z nich jeszcze więcej, jak i tym, którzy planują wdrożyć MA po raz pierwszy. 

Czego dowiesz się z ebooka Trendy Marketing Automation 2021?

W materiale opisaliśmy 14 trendów dotyczących technologii, konsumentów i komunikacji, dzięki którym znajdziesz odpowiedź na poniższe pytania:

  • Jakie zmiany będą towarzyszyć rozwojowi technologii marketingowych w post pandemicznej gospodarce? 
  • Gdzie w 2021 leży potencjał Marketing Automation w kontakcie z klientami?
  • Na czym powinny skupić się firmy automatyzując komunikację?

Zapraszamy do zapoznania się z prognozami. Pobierz darmowy raport