Skip to content
vecton skuteczna kampania reaktywacyjna e-mail

Stosując dobre praktyki i odpowiednie środki ostrożności można reaktywować część nieaktywnej bazy. Analitycznie rzecz ujmując, celem tego działania jest przesunięcie części kontaktów z segmentu ‘Nieaktywni – niebezpieczna wysyłka’ do segmentu ‘Aktywni – bezpieczna wysyłka’.

Podstawowe dobre praktyki w kampanii reaktywacyjnej w kanale e-mail to:

  • Przeprowadzaj ją jedynie wtedy, gdy masz przygotowaną naprawdę dobrą treść kampanii – w szczególności wyjątkowo atrakcyjną ofertę – która istotnie zwiększy skłonność odbiorcy do reakcji w postaci przynajmniej otwarcia wiadomości. Pamiętaj, że tytuł wiadomości jest kluczowy.
  • Zrób segmentację nieaktywnej części bazy, dzieląc ją według zaangażowania, a co za tym idzie – potencjalnego zainteresowania nową kampanią. Na przykład osoby, które jeszcze niedawno były aktywne, lub te które były w ostatnich miesiącach na Twoich stronach internetowych, można uznać za bardziej skłonne do zainteresowania nową kampanią.
  • Podziel wysyłkę na kilka mniejszych i rozplanuj ją na kilka dni. W pierwszej kolejności skieruj wiadomości do segmentów o wyższym potencjale zainteresowania nową kampanią.
  • Obserwuj na bieżąco wskaźniki takie jak OR, a przede wszystkim Zwrotki – soft i hard bounce. Wszystko jest dobrze jeśli odsetek zwrotek w proporcji do wysłanych maili wynosi do około 1%, a hard bounce w podziale na domeny odbiorców to zaledwie pojedyncze przypadki. Jeśli jest inaczej – przerwij kampanię.

Wyróżniamy dwa typy maili zwrotnych – hard bounce (twarda zwrotka, spowodowana nieistniejącym adresem mailowym) i soft bounce (zwrotka miękka, przejściowa wynikająca np. z przepełnionej skrzynki mailowej użytkownika)

W naszych działaniach często proponujemy klientom przeprowadzenie takich kampanii, aby wzmocnić statystyki wysyłek mailowych. Główną korzyścią z tak przeprowadzonej kampanii jest bowiem powiększenie aktywnej bazy do komunikacji email, a zatem zwiększenie zasięgu i efektów wszystkich Twoich kolejnych kampanii i działań w tym kanale. 

Z naszych doświadczeń wynika, że jedną kampanią reaktywacyjną można odnowić ok. 3-5% bazy, natomiast zdarzają się nam udane realizacje, w których aż 10% bazy nieaktywnej udaje się zaktywizować.

Należy pamiętać, że przedstawiona taktyka jest ryzykowna i zaniedbując środki ostrożności już po jednej kampanii można stracić wypracowywaną przez lata reputację domeny mailingowej. Jeśli masz wątpliwości, odezwij się do nas!